Πλαίσιο κειμένου:  Λάδια
Πλαίσιο κειμένου: Γιώργος  Κορακιανίτης    
Πλαίσιο κειμένου:                                           Επικοινωνία
 1ο:   Μιλτιάδη Μαργαρίτη 1 - 49100 - Κέρκυρα  Τηλ. Επικοιν. 26610 52564 κιν. 6972 902030 - e-mail:gkora@otenet.gr

     FB : Giorgos Korakianitis [Aίθουσα Τέχνης Γ. Κορακιανίτη ]     &    Αίθουσα Τέχνης Γιώργου Κορακιανίτη

 2ο:   Άγιος Ιωάννης - 49100 - Κέρκυρα - Τηλ. Επικοιν. 26610 52564 κιν. 6972 902030 - e-mail:gkora@otenet.gr

40Χ50-Pr: 1.300,00 €

30Χ100 - Pr: 2500,00 €

60Χ80-Pr: 2.500,00 €

30Χ100-Pr: 1.500,00 €

40Χ50-Pr: 1.300,00 €

30Χ100-Pr: 2.500,00 €

50Χ70- Pr:. 2.500,00 €

70Χ90-Pr: 2.500,00 €

40Χ50- Pr: 1.500,00 €

50Χ80- Pr: 1.400,00 €

50Χ60- Pr: 2.500,00 €

50Χ60- Pr: 2.500,00 €

40Χ50- Pr: 2.500,00 €

40Χ50- Pr:2.000,00 €

90Χ100- Pr: 3.000,00 €

70Χ90- Pr: 2.500,00 €

40Χ50- Pr: 800,00 €

50Χ70- Pr: 2.000, 00 €

40Χ50- Pr: 800,00 €

100Χ200- Pr: 4.500,00 €

40Χ50- Pr: 1.500,00 €