Πλαίσιο κειμένου:  ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πλαίσιο κειμένου: Γιώργος  Κορακιανίτης    
Πλαίσιο κειμένου: Μικτή Τεχνική

70Χ120-Pr: 2.500,00 €

100Χ1200-Pr:. 2.500,00 €

75Χ100-Pr: 2.500,00 €

50Χ65-Pr: 800,00 €

50Χ65-Pr: 800,00 €

Πλαίσιο κειμένου:                                           Επικοινωνία
 1ο:   Μιλτιάδη Μαργαρίτη 1 - 49100 - Κέρκυρα  Τηλ. Επικοιν. 26610 52564 κιν. 6972 902030 - e-mail:gkora@otenet.gr

     FB : Giorgos Korakianitis [Aίθουσα Τέχνης Γ. Κορακιανίτη ]     &    Αίθουσα Τέχνης Γιώργου Κορακιανίτη

 2ο:   Άγιος Ιωάννης - 49100 - Κέρκυρα - Τηλ. Επικοιν. 26610 52564 κιν. 6972 902030 - e-mail:gkora@otenet.gr